Sisleme sistemi, kısa süreli olarak ortam serinlemesini sağlayarak seralarda bulunan bitkilerin nem ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Seranın iç ortam sıcaklığını düşürmek amacı ile kullanılan bu sistem sisleme sistemidir. İhtiyaca göre 2 farklı uygulama kullanılır.
Yüksek basınçlı sisleme: Sistem kurulumu için ihtiyaç olan boru cinsi krom borudur ve 70 bar basınç uygulanmaktadır. Bitki üzerinde su kalıntısı kesinlikle kalmamaktadır.
Düşük basınçlı sisleme: Polietilen boru kullanılmaktadır ve maksimum 7 bardır. Maliyeti de yüksek basınçlı sislemeye göre oldukça düşüktür.

Sisleme Sistemi Alanları

İklimlendirme
İlaçlama
Sulama
Nemlendirme
Sterilizasyon amaçlı olarak kullanılır.
Çalışma Şekli

Küçük su damlaları buharlaşarak soğumayı meydana getirir. İnce su damlacıkları püskürtme memeleri sayesinde serpilerek bitkiler ıslanmadan nem artar.

Kullanılan Ekipmanlar

Yüksek basınçlı pompa
Basınç regülatörü
Püskürtme memesi
Kontrol paneli
Filtre

Bu ekipmanlar bitkileri ve çevreyi ıslatmadan ortam serinliği sağlayıp nemi arttırmakta kullanılan ekipmanlardır.
Sisleme sistemi nemlendirme ve serinletme amacı ile kullanıldığı gibi dezenfeksiyon ve gübreleme amacı ile de kullanılabilir.
Ortama püskürtülecek su miktarı seranın ve ortamın genişliğine, en yüksek sıcaklık ve en düşük nem miktarı dikkate alınarak diyagram kullanılarak hesaplanır. Bu sistem ile fire oranı azalmakta ve istemilen verim artmaktadır.
Hayvan barınaklarında da aynı sisleme sistemi kullanılmaktadır. Amacı ortam ısısını serinletmek ve istenilen oranda nemleme sağlamak, ürün miktarı ve kalitesini arttırmaktır. Özellikle süt ineklerinde yüksek sıcaklıklarda strese girmektedirler. Bu yüksek sıcaklıklar süt verimliliğini azaltmaktadır. Bunu engellemek için yapılan sisleme önemli ölçüde işe yarayıp verimi ve kaliteyi arttırmaktadır.
İneklerin daha besili olmaları ve hayvanlar için gerekli ortamı sağlamak için kullanılması gerekmektedir.
Sisleme başlıklarının ortalama 5 lt ve 20 lt su tüketimi mevcuttur.
Bitkilerin güneş ışıklarından yaralanması daha yüksektir.

  • İlaç kullanımı azaltılır.
  • Toprakta su kaybı azaltılır.
  • Bitki sayısı arttırılır.
  • Bitki canlılığı ve verimi artmaktadır.
  • Rutubetten dolayı küf ve mantar önlenir.
  • Yetiştirme mevsimi uzatılır.

İyi çalışması için ve etkili sonuç vermesi için kısa zamanda tüm su zerreciklerinin kısa zaman aralıkları ile ve tekdüze bitkilere ulaşması gerekmektedir. Mantar üretim tesislerinde, manav reyonlarında, tavuk ve yumurta reyonlarında, soğuk hava depolarında, şarap mahzenlerinde, tütün depolarında kullanılır.